Zařazujeme nový sektor jménem "Na spravedlnosti"

Ne, 08/19/2018 - 00:00 -- admin

Vloni jsme vás podrobně seznámili se dlážděným sektorem „Za Kovárnou“. Letos vám představíme další novinku. Sektor s názvem „Na Spravedlnosti“ ! Jedná se o cca 700 m dlouhé prašné stoupání.

„Na Spravedlnosti“ na vršku kdysi stávala dřevěná šibenice. Z četných případů uvedených zde trestů hrdelních měli krvavé divadlo velmi často. Poslední poprava, pokud je nám známo, dála se v Dobrovici r. 1766, zemřel tu v rukou katových prvé „arrestem zde zjištění“ Jiřík Zvěřina zvaný Krupička. (převzato z archivu Dobrovice)

Proslýchá se že trám ze šibenice je ukryt někde v Dobrovici!

Kontakty

Jaroslav Malý
Ředtel závodu
Tel.777 323 059
Email: Jmaly@lawi.cz

Radek Beneš
Velitel trati
Tel: 603 819 328
Email: beny.x@seznam.cz

Viktor Gorog
Sekretář,webmaster
Tel:732 294 360