Propozice 2024

Typ závodu Silniční závod s prašnými sektory. (kat. Gravel Trophy mají samostatné propozice viz. LAWI GT !)
Pořadatel závodu LAWI sport s.r.o.
Ředitel závodu J.Malý: 777 323 059, jmaly@lawi.cz
Velitel trati R.Beneš , 603819328, beny.x@seznam.cz
Webové stránky Viktor Gorog, 732294360
Termín konání závodu Neděle 1.září 2024
Přihlášení Předem na www.lawitour.cz, nebo na místě za vyšší startovné
Místo prezentace Vinařice u Dobrovice – sportovní areál
Čas zahájení prezentace 1.9.2024 od 8:00 hod.
Čas ukončení prezentace 1.9.2024 do 9:30 hod.
Místo startu závodu Slavnostní start Vinařice u bazénku
Čas startu závodu silniční závod LTC v 10:30 hod. (Gravel Trophy v 10.40) u bazénku
Místo cíle závodu Vinařice pod zámkem,
Délka závodu 95 km silniční závod Lawi Tour Classic (GT zavod 75 km)
Trasa závodu V případě výrazné nepřízně počasí si pořadatel vyhrazuje právo na úpravu trati.
Celková délka silničního závodu pro kategorie A+B+C+D+E+J+Ž+H 95 km (pro gravel závod jsou kategorie vypsane v propozicích LAWI GT ! )

Kategorie bude vyhlášené pouze v případě minimalní ůčasti 3 závodníků!

Výše startovného 600 Kč (do 18.srpna 2024),14 dní před startem 750 kč ( to je od 19.srpna 2024), na místě v den závodu 900 kč

* Závod je vypsán i pro příchozí | Ano

Startovní čísla kancelář závodu ve sportovnim areálu Vinařice
Kategorie A (muži 19–29 let), B (muži 30–39 let), C (muži 40–49 let), D (muži 50–59 let), E (muži 60+), J (junioři 15–18 let), H (juniorky 15–18 let), **Z (ženy 19 plus) (Gravel Trophy vlastní kategorie viz. propozice LAWI GT)
Závod je povolen a uspořádán Závod je povolen a uspořádán Za plného silničního provozu! Na křižovatkách budou označení pořadatelé!
Doporučení a popis chování v rámci závodu Účastníci musí dodržovat pravidla silničního provozu, zejména dodržovat jízdu při pravém okraji vozovky, v nepřehledných úsecích, zejména ve sjezdech doporučujeme nezávodit. Každý bude před závodem poučen a toto potvrdí podpisem při prezentaci!!
Místo vyhlášení výsledků Vinařice-sportovní areál
Čas vyhlášení výsledků 30 – 45 minut po dojezdu posledního závodníka do cíle závodu
Vyhlášení 1.-3.místo v kategorii ,A, B, C, D, E, H, J, Z
Vyhlášení příchozích Ano, pokud se umístí v zařazené kategorii na stupních
Odkaz na webové stránky závodu www.lawitour.cz
Odkaz na mapu závodu www.lawitour.cz

Rádi bychom zdůraznili nutnost striktního dodržování silničních pravidel. Jakákoliv nehoda způsobená cyklistou může mít dalekosáhlé důsledky pro budoucnost pořádání cyklistických závodů. Případné kolize během závodu hlaste na kontaktní telefon ředitele závodu uvedený v propozicích.

Doprovodná vozidla pouze pro silniční závod!

Řidič doprovodného vozidla musí osobně u prezentace nahlásit svou totožnost (OP) a SPZ vozidla. Řidič zaplatí zálohu 100,–Kč, proti které obdrží označené vozidla (2 kusy), které je povinen vylepit viditelně na vnitřní stranu předního a zadního skla. Po skončení závodu bude záloha vrácena proti vrácenému označení (2 kusy). Řidič musí při závodě dodržovat pravidla podrobně popsaná v Soutěžním řádu UAC. Neoznačená doprovodná vozidla jsou zakázána!!

Organizační doplněk:

Závodník, který závod nedokončí je povinen tuto skutečnost nahlásit buď v cíli časoměřičům, v koridoru, případně nejdéle do 24 hod řediteli závodu SMS zprávou. Příchozí závodníci mohou tuto skutečnost ohlásit při vracení startovního čísla v místě presentace. Reklamace výsledků je nutné podat nejdéle do 1 týdne po uveřejnění výsledků na www.uac.cz přímo řediteli závodu buď telefonicky, nebo na e-mail.

Různé:

 • V rámci podpisu Startovní listiny se závodník zavazuje, že v průběhu závodu bude dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Je si vědom, že se závod jede za plného provozu a že je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené
 • Závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1.5.2004) a pokyny pořadatelů
 • Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené
 • Všichni závodníci jsou povinni předložit při prezentaci svou platnou licenci
 • Účastníci startují na vlastní nebezpečí
 • Účastníkům je doporučeno aby měli zřízeno individuální zdravotní a úrazové pojištění
 • Cyklistické přilby jsou POVINNÉ
 • V případě pádu (zranění) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu)
 • Zákaz časovkářských řidítek a nástavců
 • Zákaz použití „baťůžků“ typu camelback , platí pro silniční závod!
 • Všem vyhlášeným doporučujeme zúčastnit se slavnostního vyhlášení a předání cen
 • V případě, že se nemůžete slavnostního vyhlášení zúčastnit, oznamte tuto skutečnost pořadateli závodu před zahájením slavnostního vyhlášení
 • Ceny, které si nejlepší v rámci slavnostního vyhlášení nepřevezmou, propadají pořadateli závodu

Upozornění:

VŠICHNI ZÁVODNÍCI se musí dostavit (tak, aby nebránili silničnímu provozu) do prostoru startu 5 minut před startem, z důvodů vyslechnutí informací o závodu. Poté ti, kteří startují později, mohou prostor startu opustit.

Pojištění třetí osoby (majetek a zdraví):

Všichni účastníci závodu jsou pojištěni na škodu způsobenou třetí osobě. Jedná se o pojištění zdraví a majetku. Pokud tedydojde k poškození majetku, nebo zdraví někoho, kdo se závodu přímo neúčastní, je tato pojistná událost řešena touto pojistkou. Tato pojistka se však nevztahuje na úrazy a majetek, jehož poškození si účastníci způsobí navzájem mezi sebou. Tyto případy je pak možné řešit jako dopravní nehodu účastníků silničního provozu. Proto doporučuji, aby všichni účastníci závodu měli vyřízené individuální zdravotní pojištění. Cyklistika je nebezpečný sport a tak předpokládám, že tento druh pojištění máte všichni sjednaný.

Pořadí:

Kategorií balíků A, B a balíků C, D a E+J+Ž bude určeno NA ZÁKLADĚ POŘÁDÍ V KORIDORU, který bude za prostorem vyznačen kužely, a do kterého se závodníci zařadí dle projetí cílem. Závodník vyčká zapsání svého čísla POŘADETELEM a poté prostor koridoru opustí, tak aby mohlo zapsání dalších startovních čísel plynule pokračovat a aby nebránil dalším závodníkům, pořadatelům ani silničnímu provozu. (VŠE VIZ INFORMACE PŘED ZÁVODEM V PROSTORU STARTU!)

Pozor:

Závodník, který neprojede prostorem koridoru (nebude zapsán v pořadí sestaveném v koridoru) nebo bude zapsán v koridoru více, než jednou nebude zařazen do výsledku

Kontakty

Jaroslav Malý
Ředtel závodu
Tel.777 323 059
Email: Jmaly@lawi.cz

Radek Beneš
Velitel trati
Tel: 603 819 328
Email: beny.x@seznam.cz

Viktor Gorog
Sekretář,webmaster
Tel:732 294 360