Mapka dojezdu na Vinařice-berg

Klasikářský dojez k vinařickémmu zámku je již dostatečně známý. Zde přikládáme ke shlédnutí plánek dojezdu.

Kontakty

Jaroslav Malý
Ředtel závodu
Tel.777 323 059
Email: Jmaly@lawi.cz

Radek Beneš
Velitel trati
Tel: 603 819 328
Email: beny.x@seznam.cz

Viktor Gorog
Sekretář,webmaster
Tel:732 294 360